Stack - Starters on Track - 98 startersappartementen in Haarlem

Disclaimer

HBB Planontwikkeling BV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. De op deze website weergegeven informatie is echter bedoeld als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

HBB Planontwikkeling BV garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. HBB Planontwikkeling BV wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. HBB Planontwikkeling BV is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en), tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.